Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Wewnętrzne roboty elektromontażowe o każdym stopniu skomplikowania

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ oferuje m.in. usługi w zakresie budowy przemysłowych i nieprzemysłowych obiektów energetycznych, w tym wewnętrznych robót elektromontażowych o każdym stopniu skomplikowania.
Realizujemy zarówno projekty przygotowane przez naszych Klientów, jak i obiekty „pod klucz”, poczynając od opracowania projektów wewnętrznego zaopatrzenia w energię elektryczną i oświetlenia, a kończąc na przeprowadzeniu robót budowlanych.

Zapewniamy naszym Klientom niezwykle dogodne warunki współpracy, oferujac wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu zawodowym, własną flotę specjalistycznych maszyn budowlanych i pojazdów do przewozu materiałów budowlanych i innych ładunków oraz elastyczne indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych.

Źródłem reglamentacji robót elektromontażowych są Przepisy i Normy Budowlane (SniP), Zasady Montażu Instalacji Elektrycznych (PUE) i inne.

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest zbadanie obiektu, określenie celów i zadań. W oparciu o zebrane dane wykonuje się projekt wewnętrznego zasilania obiektu obejmujący schematy układu sieci, rozmieszczenia rozdzielnic, wylączników, gniazd, przedmiar robót oraz specyfikacje materiałów i wyrobów. Fachowo opracowany i uzgodniony z zainteresowanymi stronami projekt gwarantuje odpowiednią jakość i terminowość wykonania robót oraz długi okres bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Do zakresu robót wykonywanych przy budowie systemu wewnętrznego zasilania i oświetlenia obiektu zalicza się:
- oznakowanie punktów zasilania i przebiegu trasy przewodów;
- wykonanie wgłębień, przygotowanie ścian, otworów itp.;
- układanie przewodów i ich mocowanie;
- montaż elementów instalacji elektrycznej (włączniki, gniazda, lampy itp.)
- prace rozruchowe i pomiary.

Należy również zauważyć, że wszystkie roboty elektryczne powinne być wykonywane przez wykwalifikowany i uprawniony personel, który regulanie przechodzi testy celem oceny wiedzy z zakresu ochrony pracy i posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac związanych z bezpieczeństwem elektrycznym.

ZADZWOŃ DO NAS
+7-4012-577-707 oraz +7-4012-722-077
a zobaczysz efekty naszej pracy na Twoim obiekcie!
Zobacz nasze obiekty
© 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityką prywatności
Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad