Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznych

ООО ENERGOPROMSTROJ wykonuje prace projektowe i elektromontażowe dla potrzeb prywatnych gospodarstw domowych, stowarzyszeń ogrodowych i innych podmiotów fizycznych i prawnych oraz prace nad zamówieniami spółek energetyczynych.

Nasi fachowcy nie tylko dokonają przyłączenia obiektów do sieci ze spełnieniem wszystkich warunków technicznych wydanych przez organizację sieciową, ale też w razie potrzeby wykonają prace nad układaniem sieci zasilających na wyznaczonym przez Klienta terenie oraz wewnętrzne roboty elektromontażowe:
- współpracujemy na podstawie umowy o dzieło zarówno z osobami fizycznymi, jak i prawnymi, zapewniają naszym Klientom ochronę prawną;
- dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta zarówno w tym, co dotyczy opracowania projektu przyłączenia do zasilania, jak i ustalenia kosztów i warunków płatności za wykonane usługi;
- gwarantujemy jakość wykonanych usług i ich zgodność z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

Przyłączenie technologiczne to zespół zabiegów technicznych i procedur prawnych, które zapewniają faktyczne połącznie obiektów wnioskodawcy (urządzenia zasilające, instalacje energetyczne, obiekty gospodarstw elektrycznych) i obiektów sieci elektrycznej organizacji sieciowej, która otrzymała wniosek o dokonanie przyłączenia technologicznego. Wszelkie podmioty prawne i osoby fizyczne mają prawo do dokonania przyłączenia technologicznego urządzeń odbierających prąd (instalacji energetycznych) do sieci elektrycznych pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe i zgodne z aktualnymi zasadami dokonania przyłączenia technologicznego.

Procedura przyłączenia technologicznego (PT) regulowana jest przez Zasady dokonania przyłączenia technologicznego do sieci elektroenergetycznych urządzeń odbierających prąd (instalacji energetycznych) będących w posiadaniu osób prawnych i fizycznych zatwierdzone na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej nr 861.
Etapy przyłączenia Wnioskodawca Organizacja sieciowa
Złożenie wniosku Złożenie wniosku o dokonanie PT i innej potrzebnej dokumentacji Odbior wniosku
Zawarcie umowy Podpisanie projektu umowy o dokonanie PT do sieci elektroenergetycznej obiektu Wnioskodawcy Sporządzenie i podpisanie projektu umowy o dokonanie PT obiektu Wnioskodawcy do sieci elektroenergetycznej
Wykonanie umowy - opłata usług zgodnie z umową o dokonanie PT;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu zaopatrzenia w prąd w obrębie granic działki Wnioskodawcy;
- uzgodnienie dokumentacji projektowej z organizacją sieciową;
- dokonanie przez Wnioskodawcę wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z warunkami technicznymi;
- podpisanie dokumentacji PT i aneksu do umowy o dostawę energii elektrycznej;
- powiadomienie o gotowości obiektu do przyłączenia.
- sprawdzenie proejktu;
- uzgodnienie protokołu wyboru trasy;
- opracowanie dokumentacji roboczej (DR);
- objęcie obiektu programem inwestycyjnym organizacji;
- przeprowadzenie przetargu na wykonawcę robót;
- badania inżynierskie i roboty budowlano-instalacyjne;
- odbiór eksploatacyjny w organizacji sieciowej;
- powiadomienie Wnioskodawcy o gotowości sieci zewnętrznych do przyłączenia obiektu Wnioskodawcy;
- sprawdzenie zgodności z warunkami techniczymi przeprowadzone przez Wnioskodawcę;
- wydanie dokumentacji dotyczącej PT oraz aneksu do umowy o dostawę energii elektrycznej;
- podanie napięcia zasilającego na obiekt
Przyłączenie faktyczne W obrębie granic działki Wnioskodawcy Nie dalej 25 metrów od granic działki Wnioskodawcy
Zapewniamy pełne wykonanie wszystkich wyżej wymienionych etapów prac zarówno po stronie organizacji sieciowej, jak i Wnioskodawcy.

ZADZWOŃ DO NAS
+7-4012-577-707 oraz +7-4012-722-077
Przyłączymy Twój obiekt do sieci!
Zobacz nasze obiekty
© 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityką prywatności
Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad