Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Projekty dotyczące zasilania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ oferuje m.in. usługi w zakresie projektowania systemu zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów przemysłowych i nieprzemysłowych.
Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalną obsługę w zakresie sporządzania wysokojakościowej dokumentacji projektowej uzgodnionej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami:
- gwarantujemy elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania projektów i rozliczeń finansowych,
- w razie potrzeby udzielimy pomocy w sporządzeniu SIWZ do projektu,
- udzielimy fachowej porady na temat możliwych opcji zaopatrzenia Twojego obiektu w energię elektryczną.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne oprogramowanie i sprzęt biurowy, dzięki czemu równie doskonale wykonujemy przyłączenie do sieci prywatnych gospodarstw domowych, jak i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i obiektów komunikacyjnych. Nasi fachowcy mają wieloletnie doświadczenie współpracy z państwowymi i prywatnymi instytucjami eksperckimi.

Główne normatywne akty prawne regulujące działalność firmy to Kodeks urbanistyczno-budowlany Federacji Rosyjskiej, Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 lutego 2008 nr 87 w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej i wymagań dotyczących jej treści, Zasady Montażu Instalacji Elektrycznych i inne.

Podstawowe etapy prac nad sporządzeniem projektu zasilania to:
- opracowanie przez Klienta SIWZ do projektu. Na tym etapie określane są główne parametry projektowanego obiektu, szczegółowe wymagania dotyczące składu i jakości dokumentacji projektowej, wykaz dokumentów zawierających dane wejściowe oraz odsyłacze do nich itp. Na tym etapie zalecana jest ścisła współpraca pomiędzy Klientem a organizacją projektującą;
- uzyskanie danych wejściowych do projektowania: badania topograficzne, wyniki badań geologiczno-inżynierskich, inżynierskich badań środowiskowych i innych, wymogi techniczne zainteresowanych instytucji itp.
- opracowanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i osobami fizycznymi tzw. protokołu wyboru trasy - zezwolenia na korzystanie z terenu w celu budowy sieci napowietrznej lub kablowej i rozmieszczenia podstacji transformatorowych;
- opracowanie i uzgodnienie z Klientem dokumentacji projektowej dla budowy obiektów energetycznych;
- uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami;
- w razie potrzeby uzyskanie pozytywnej opinii do projektu wydanej przez państwową (prywatną) instytucję ekspercką;
- opracowanie dokumentacji roboczej dla budowy obiektów energetycznych na podstawie dokumentacji projektowej, w przypadku gdy przewiduje to SIWZ.

    Zobacz nasze obiekty
    © 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

    Polityką prywatności
    Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad