Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Projektowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ oferuje m.in. usługi w zakresie projektowania obiektów energetycznych, urządzeń komunikacyjnych, budynków i budowli przemysłowych.

Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalną obsługę w zakresie sporządzania wysokojakościowej dokumentacji projektowej uzgodnionej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami:
  • gwarantujemy elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych;
  • w razie potrzeby udzielimy pomocy w sporządzeniu SIWZ do projektu;
  • udzielimy fachowej porady na temat możliwych opcji przyłączenia Twojego obiektu do sieci energetycznych lub komunikacyjnych.

OOO ENERGOPROMSTROJ jest członkiem Związku Biur Projektowych Branży Elektroenergetycznej ENERGOPROJEKT. Uprawnia to spółkę do wykonywania prac projektowych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności członka organizacji samoregulującej do 25 mln rubli.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne oprogramowanie i sprzęt biurowy, dzięki czemu równie doskonale wykonujemy przyłączenie do sieci prywatnych gospodarstw domowych, jak i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i obiektów komunikacyjnych. Nasi fachowcy mają wieloletnie doświadczenie współpracy z państwowymi i prywatnymi instytucjami eksperckimi.

Do największych zadań w zakresie budowy lub przebudowy obiektów energetycznych zrealizowanych przez firmę w ciągu minionych lat na zlecenie samorządów terytorialnych i organizacji komercyjnych należą:
  • realizacja zlecenia PAO Lenenergo na wykonanie technologicznego przyłączenia do sieci energetycznej odbiorców Drużnogorskiej osady wiejskiej (rejon gatczyński, obwód leningradzki);
  • przebudowa linii 4 i 5 napowietrznej linii 10 kV podstacji-605 Bronnicy (dezagregacja) rejonu ramieńskiego na potrzeby Południowych Sieci Elektrycznych (filia PAO MOESK) - obwód moskiewski;
  • setki projektów zrealizowanych w ramach federalnego programu budowy i przebudowy stacji transformatorowych oraz linii elektroenergetycznych 4-15 kV zainicjowanego przez rząd Federacji Rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim celem wykonania przyłączeń traktowanych preferencyjnie (do 15 kW);
  • przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji podstacja Siewiernaja-330 - podstacja 110 kV Chrabrowo i linii napowietrznej 110 kV relacji podstacja 110 kV O-27 Muromskaja – podstacja 110 kV Chrabrowo (obwód kaliningradzki);
  • budowa linii napowietrznej 110 kV, podstacji 110/10 kV 2x6,3 MVA - 2 szt., linii kablowej 10 kV, linii światłowodowej do zaopatrzenia Centrum Łączności Dalekiego Zasięgu Rosyjskiej Akademii Nauk (obwód kaliningradzki) w energię elektryczną;
  • budowa i modernizacja setek stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej dla operatorów telefonii komórkowej Megafon, Tele2, MTS, Beeline (obwód kaliningradzki).

Od ponad 10 lat spółka świadczy usługi w zakresie zarządzania budową, w tym z udziałem podwykonawców (czyli pełni funkcje generalnego wykonawcy). Posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji proejktów w obwodzie kaliningradzkim, moskiewskim, leningradzkim, twerskim i innych podmiotach Federacji Rosyjskiej. Największymi jak dotąd klientami spółki są: publiczna spółka akcyjna PAO Rosseti (Jantarenergo, Moskiewska Zjednoczona Spółka Energetyczna, Lenenergo itp.), Ministerstwo Obrony oraz spółka akcyjna AO Oboronenergo.
© 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityką prywatności
Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad