Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ to przedsiębiorstwo założone w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w 2008 roku. Od ponad 10 lat spółka świadczy usługi w zakresie zarządzania budową, w tym z udziałem podwykonawców (czyli pełni funkcje generalnego wykonawcy) i zajmuje się:

— budową, przebudową, remontem kapitalnym, obsługą elektroenergetycznych linii napowietrznych i stacji transformatorowych o napięciu do 330kV oraz linii kablowych o napięciu do 110kV i linii transmisyjnych (linie światłowodowe, przewody odgromowe);

— montażem obiektów energetyki odnawialnej;

— przyłączeniem do sieci elektroenergetycznych obiektów będących w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych;

— wykonaniem prac elektromontażowych na obiektach Klientów (zewnętrzne i wewnętrzne linie zasilające);

— przeprowadzeniem prac rozruchowych i testów;

— projektowaniem obiektów elektroenergetycznych;

— wynajmem sprzętu specjalistycznego i mechanizmów.

OOO ENERGOPROMSTROJ jest członkiem Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim oraz członkiem następujących organizacji samoregulacyjnych:

— Związek organizacji, zajmujących się projektowaniem obiektów energetycznych ENERGOPROJEKT, co uprawnia spółkę do wykonywania prac projektowych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności członka organizacji samoregulacyjnej do 25 mln rubli;

— Stowarzyszenie Partnerstwo Non-Profit Związek Budowlany Obwodu Kaliningradzkiego, co uprawnia spółkę do prowadzenia budowy, przebudowy, remontu kapitalnego i rozbiórki stałych obiektów budowlanych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności do 500 mln rubli.

Nasz wykwalifikowany personel posiada doświadczenie pracy w organizacjach, dokonujących eksploatacji obiektów budowy, takich jak spółka akcyjna AO Jantarenergo, oraz dużych organizacjach budowlanych (otwarta spółka akcyjna OAO Zapadelektrosetstroj, otwarta spółka akcyjna OAO Sewzapelektrosetstroj, itp.) i brał udział w budowie Kalinigradzkiej Elektrociepłowni TEC-2, Elektrowni Cieplnej TES, linii napowietrznych 110-330 kV itd.

Spółka ENERGOPROMSTROJ dysponuje bazą produkcyjno-remontową, specjalistycznym parkiem samochodowym i maszynowym, wszelkiego rodzaju urządzeniami, budynkami modułowymi do zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i życia codziennego pracowników na placach budowy.

Na wyposażenie specjalne będące w posiadaniu organizacji składają się pojazdy i mechanizmy kołowe i gąsienicowe; maszyny do przeciągania kabli i maszyny hamujące TESMEC, używane do montażu kabli, przewodów i światłowodowych linii transmisyjnych „pod napięciem” oraz do układania linii kablowych; żurawie samochodowe, manipulatory, platformy wiertnicze, podnośniki koszowe, spychacze, koparki, pojazdy do transportu zespołów monterskich itp. Cały sprzęt ma podwyższoną zdolność do pokonywania terenu i różną ładowność.

Dzięki bazie materialno-technicznej i zasobom siły roboczej, jakimi dysponuje spółka ENERGOPROMSTROJ, zakład z równym powodzeniem wykonuje prace elektroinstalacyjne dla gospodarstw domowych, jak również dla zakładów energetycznych i innych dużych przedsiębiorstw przemysłowych, budowę obiektów komunikacyjnych oraz świadczy usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego.

W ostatnich latach zgromadzono duże doświadczenie prac, prowadzonych nie tylko w regionie położenia zakładu, czyli obwodzie kaliningradzkim, ale też moskiewskim, leningradzkim, twerskim i innych regionach Federacji Rosyjskiej. Największymi jak dotąd klientami spółki są: publiczna spółka akcyjna PAO Rosseti (Jantarenergo, Moskiewska Zjednoczona Kompania Elektroenergetyczna, Lenenergo itp.), Ministerstwo Obrony oraz spółka akcyjna AO Oboronenergo. Poza tym firma podejmuje aktywne działania w celu wejścia na rynek europejski, biorąc udział w rozmaitych wydarzeniach międzynarodowych i nawiązując obiecujące kontakty biznesowe (w tym poprzez podpisanie umów z polskimi partnerami).

Link do zdjęć z obiektami