Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Budowa sieci niskoprądowych i obiektów komunikacyjnych

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ oferuje m. in. usługi w zakresie budowy obiektów komunikacyjnych i sieci elektroenergetycznych NN dla obiektów przemysłowych i nieprzemysłowych.

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonaniu robót z zakresu projektowania, budowy i przebudowy:
 • stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej;
 • linii światłowodowych zarówno napowietrznych, jak i podziemnych;
 • systemów SSWiN, SSP i CCTV.

OOO ENERGOPROMSTROJ jest członkiem organizacji samoregulujących:
 • Związek Biur Projektowych Branży Elektroenergetycznej ENERGOPROJEKT. Uprawnia to spółkę do wykonywania prac projektowych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności członka organizacji samoregulującej do 25 mln rubli;
 • Stowarzyszenie Partnerstwo Non-Profit Organizacja Samoregulująca Związek Budowlany Obwodu Kaliningradzkiego. Uprawnia to spółkę do prowadzenia budowy, przebudowy, remontu kapitalnego i rozbiórki stałych obiektów budowlanych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności do 500 mln rubli.

Nasze przewagi konkurencyjne to:
 • wykwalifikowana kadra pracownicza o dużym doświadczeniu zawodowym;
 • własna flota specjalistycznych maszyn budowlanych i pojazdów do przewozu materiałów budowlanych i innych ładunków;
 • elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych.

Najlepiej mówią o nas zrealizowane projekty:
 • budowa i modernizacja setek stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej dla operatorów telefonii komórkowej Megafon, Tele2, MTS, Beeline w obwodzie kaliningradzkim;
 • budowa podstacji 110/10 kV 2x6,3 MVA - 2 szt., wraz z budową linii komunikacyjnych (linie światłowodowe, podziemne linie NN), systemów SSWiN, SSP i CCTV do zaopatrzenia Centrum Łączności Dalekiego Zasięgu Rosyjskiej Akademii Nauk, obwód kaliningradzki, w energię elektryczną;
 • przebudowa podstacji 60 kV O-36 60/15/10 Bałtijsk (w zakresie modernizacji systemów SSWiN i CCTV), obwód kaliningradzki;
 • przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji podstacja Siewiernaja-330 - podstacja 110 kV Chrabrowo i linii napowietrznej 110 kV relacji podstacja 110 kV O-27 Muromskaja – podstacja 110 kV Chrabrowo wraz z reorganizacją położenia linii światłowodowych na konstrukcjach wsporczych linii energetycznej, obwód kaliningradzki.
© 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityką prywatności
Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad