Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad
Pn-Pt 08.00 - 17.00 Dni wolne: Sb-Nd

Budowa obiektów energetycznych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OOO ENERGOPROMSTROJ to przedsiębiorstwo założone w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w 2008 roku. Od ponad 10 lat spółka świadczy usługi w zakresie zarządzania budową, w tym z udziałem podwykonawców (czyli pełni funkcje generalnego wykonawcy) i zajmuje się:
- budową, przebudową, remontem kapitalnym, obsługą elektroenergetycznych linii napowietrznych i podstacji transformatorowych o napięciu do 330kV oraz linii kablowych o napięciu do 110kV i linii transmisyjnych (linie światłowodowe, przewody odgromowe);
- montażem obiektów energetyki odnawialnej;
- przyłączeniem do sieci elektroenergetycznych obiektów będących w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych;
- wykonaniem prac elektromontażowych na obiektach Klientów (zewnętrzne i wewnętrzne linie zasilające);
- przeprowadzeniem prac rozruchowych i testów;
- projektowaniem obiektów elektroenergetycznych;
- wynajmem sprzętu specjalistycznego i mechanizmów.

OOO ENERGOPROMSTROJ jest członkiem Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim oraz członkiem następujących organizacji samoregulujących:
- Związek Biur Projektowych Branży Elektroenergetycznej ENERGOPROJEKT, co uprawnia spółkę do wykonywania prac projektowych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności członka organizacji samoregulujących do 25 mln rubli;
- Stowarzyszenie Partnerstwo Non-Profit Organizacja Samoregulująca Związek Budowlany Obwodu Kaliningradzkiego, co uprawnia spółkę do prowadzenia budowy, przebudowy, remontu kapitalnego i rozbiórki stałych obiektów budowlanych o wartości zabezpieczenia odpowiedzialności do 500 mln rubli.

Posiadamy wykwalifikowany personel o dużym doświadczeniu zawodowym nabytym podczas współpracy z organizacjami dokonującymi eksploatacji obiektów budowy, jak naprzykład spółka akcyjna AO Jantarenergo, oraz dużymi organizacjami budowlanymi (otwarta spółka akcyjna OAO Zapadelektrosetstroj, otwarta spółka akcyjna OAO Sewzapelektrosetstroj, itp.). Braliśmy udział w budowie Kalinigradzkiej Elektrociepłowni TEC-2, Elektrowni Cieplnej TES, linii napowietrznych 110-330 kV itd.

Spólka posiada zaplecze produkcyjno-remontowe, specjalistyczny park samochodowy i maszyny budowlane, wszelkiego rodzaju sprzęt oraz budynki modułowe umożliwiające zakwaterowanie, wyżywienie i wykonywanie czynności życia codziennego na placach budowy.

Na wyposażenie specjalne będące w posiadaniu organizacji składają się pojazdy i mechanizmy kołowe i gąsienicowe; maszyny do przeciągania kabli i maszyny hamujące TESMEC używane do montażu kabli, przewodów i światłowodowych linii transmisyjnych „pod napięciem” oraz do układania linii kablowych; żurawie samochodowe, manipulatory, platformy wiertnicze, podnośniki koszowe, spychacze, koparki, pojazdy do transportu zespołów monterskich itp. Wszystkie maszyny mają podwyższoną zdolność do pokonywania terenu i różną ładowność.

Zasoby kadrowe, materialne i techniczne spółki umożliwiają doskonałe wykonanie robót elektromontażowych zarówno dla potrzeb prywatnych gospodarstw domowych, jak i dużych przedsiębiorstw przemysłowych, budowę obiektów komunikacyjnych i świadczenie usług polegających na wynajmu sprzętu specjalistycznego.

Przez ostatnie lata zgromadziliśmy potężny zasób doświadczenia zdobytego podczas prac prowadzonych nie tylko w regionie położenia zakładu, czyli obwodzie kaliningradzkim, ale też w obwodzie moskiewskim, leningradzkim, twerskim i innych podmiotach Federacji Rosyjskiej. Największymi jak dotąd klientami spółki są: publiczna spółka akcyjna PAO Rosseti (Jantarenergo, Moskiewska Zjednoczona Spółka Energetyczna, Lenenergo itp.), Ministerstwo Obrony oraz spółka akcyjna AO Oboronenergo. Poza tym firma podejmuje aktywne działania w celu wejścia na rynek europejski, biorąc udział w rozmaitych wydarzeniach międzynarodowych i nawiązując obiecujące kontakty biznesowe (w tym poprzez podpisanie umów z polskimi partnerami).

OOO ENERGOPROMSTROJ dysponuje zasobami niezbędnymi do wykonywania odpowiednich robót, mianowicie:
  • wykwalifikowany personel;
  • specjalistyczna technika;
  • odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Naszym priorytetem jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej dla potrzeb zakładów energetycznych lub innych przedsiębiorstw poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów energetycznych. Zawsze oferujemy nowoczesne, wyważone i efektywne rozwiązania. Stosujemy najnowsze technologie i rozwiązania techniczne odpowiednio do istniejących warunków terenowych. Sprawia to, że wykonujemy naszą pracę terminowo i z zachowaniem wysokiej jakości.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem z Państwem długoterminowej i oficjalnie przypieczętowanej współpracy.

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do grona naszych Klientów.
© 2008-2023 ENERGOPROMSTROJ. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityką prywatności
Ul. Gurjewskaja 2D, Małoje Isakowo, Kaliningrad